Genel

Bilgilendirme Yazısı

Kıymetli Müvekkilimiz / Müşterimiz, Günümüzde markanın kullanılmaması sebebiyle açılan iptal davaları Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülmektedir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren markanın kullanılmaması sebebiyle iptaline karar vermeye Türk Patent ve Marka Kurumunu yetkilendirmiştir. Türk Patent’in yetkili Kurum olması sonrası marka iptal işlemi daha kolaylaşabileceği için, bu konuda yoğun bir talep olacaktır. Tescilli markaya…read more