Genel

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları. Roportajı

Markiz Patent firmasının Patent ve Marka Vekili Orhan Eriman ile “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları” konularını konuştuk. Radyo ve TV programcısı Ömer Toraman moderatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz söyleşimizde gündeme aldığımız konular: 1) Markiz Patent hakkında.2) Marka Tescili neden gereklidir?3) Marka Tescili ne sağlar?4) Marka tescil süreci nedir?5) Tescil tek başına yeterli midir?6) Türkiye’de yapılan tescil yurtdışında geçerli midir?7) Neden yurtdışında marka tescili…read more
Genel

Sınai hakları en az diğer sermaye tipleri kadar önemlidir.

Marka tescili, sahibine ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımı durumunda kanunda önemli yaptırımlar getirilmiştir. Günümüzün hızla değişen ekonomi düzeninde tescilli bir markanın tescilsiz markalara oranla büyük avantajlarının olmasıyla marka…read more