Genel

Markiz Patent Genel Müdürü Orhan ERİMAN Ekovitrin’e konuştu.

1980’li yılların sonlarında Türkiye’de 1879 tarihli ihtira beratı kanunu ve 1960 yıllardaki marka kanunu ile sınai hakların korunmaya çalışıldığı bir ortamda yola çıkıldı. 1995 yılında Türkiye’nin gümrük birliğine girmesi ve Dünya Ticaret Örgütüne dahil olması ile yürürlüğe giren 551, 554 ve 556 sayılı patentlerin, tasarımların ve markaların korunması hakkındaki kanun hükmünde kararnameler önemli tecrübeler elde edildi. Sektörün kuruluş, gelişme ve…read more